Tegensprekelijke expertise

Tegensprekelijke expertise

Wanneer er een discussie is tussen mogelijke aansprakelijke partijen, kan er best een minnelijke tegensprekelijke expertise plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn tussen klant en verzekeringsmaatschappij of tussen 2 buren. De bouwheer kan het ook oneens zijn met een aannemer of architect.

Elke partij kan zich steeds laten bijstaan door een eigen gekozen expert. Humida treedt graag op voor u als onafhankelijk deskundig expert. Wij geven professioneel bouwfysisch advies en verduidelijken de vastgestelde problemen aan alle aanwezige partijen.

Ook kan Humida een deskundig, met foto’s onderbouwd, verslag van vaststellingen aanleveren. Hierin zullen alle nodige vaststellingen, conclusies en adviezen staan. Dit verslag kan als bewijs aangeleverd worden aan alle betrokken partijen.

Indien gewenst kan Humida zo’n minnelijke tegensprekelijk expertise voor u organiseren. Wij contacteren alle nodige partijen zodat u dit niet hoeft te doen.

Wij streven altijd naar een minnelijke oplossing waarmee alle betrokken partijen akkoord kunnen gaan.

Interesse in deze dienst?