Gerechtelijke expertise

Gerechtelijke expertise

Indien er een minnelijke tegensprekelijke expertise heeft plaatsgevonden, maar u niet akkoord gaat met het besluit hiervan, kan u een gerechtelijke expertise organiseren. Ook de tegenpartij kan een gerechtelijke expertise aanvragen waarbij u betrokken wordt.

In beide gevallen kan Humida u steeds onafhankelijk deskundig bijstaan.

Bij een gerechtelijke expertise zal er door de rechtbank een gerechtsdeskundige worden aangesteld die de bevindingen van zowel de klager als de aanklager neutraal zal bekijken. Humida kan u hierin bouwfysisch bijstaan en de deskundige adviseren.

Ook kan Humida een deskundig, met foto’s onderbouwd, verslag aanleveren van vaststelling. Hierin zullen alle nodige vaststellingen, conclusies en adviezen staan. Dit verslag kan als bewijs aangeleverd worden via uw advocaat aan alle betrokken partijen.

Interesse in deze dienst?