LOGIN GEGEVENS VERGETEN?

Downloads

Hier kun je enkele basistekeningen downloaden om de mogelijk aanwezige waterkeringen of andere bouwgebreken te tekenen.
Volg dan de aanwijzingen in het handboek en je ontdekt de constructiefouten en ook de oplossingen.
Voor specifieke vragen stuur een mailtje naar info@humida.be

Humida Dampspanningstabel

Humida Dauwpuntcondensatietabel

Sleuffundering met vloerisolatie

 

Sleuffundering zonder isolatie


Funderingsplaat met isolatie

Funderingsplaat met isolatie 

Woningdoorsnede bestaande fouten

 

Funderingsplaat met vloerverwarming

Funderingsplaat met vloerverwarming 

Doorsnede oude kelder

Doorsnede oude kelder

Slagregen betonplaat met isolatie

Slagregen betonplaat met isolatie 

Slagregen open spouw en fundering

Slagregen open spouw en fundering 

Cellenbeton op betonkelder met roofing

Cellenbeton betonkelder met roofing

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

TOP