Beschermen van monumenten voor het nageslacht

Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Door deze monumenten in zijn geheel te laten verweren door rechtstreekse regeninval is beschamend. Begin met het hydrofoberen van de volledige buitenzijde in de volledige buitenperimeter. Hierbij is het belangrijk om de juiste productsamenstelling te kiezen en een behandeling te laten uitvoeren op minstens 9cm, de breedte van ongeveer 1 baksteen.

Het is een fabel dat men vocht- of vorstschade zal krijgen door het hydrofoberen van gevelstenen. De gebruikte producten blijven immers volledig dampdopen. Hierdoor daalt het soortelijk samengeteld gewicht waardoor men zelfs veel minder vorstschade zal hebben. Een lege porie zal geen vorstexpansiekracht veroorzaken.

Komt er schade aan een of meerdere bakstenen kijk dan naar de echte onderliggende oorzaken. Een Humida expert kan u daarmee verder helpen. Bekijk samen met het hydrofoberen van de buitengevels de waterdichtheid van de maaiveldzone, de toestand van de oude afvoerbuizen en de nodige dampdrukontluchting. Het is enkel deze combinatie die de gevolgschade veroorzaakt aan monumenten.